Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn cha mẹ giúp bé phòng tránh bệnh COVID-19

Bộ Y tế xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dành cho trẻ em rất dễ thực hiện. Bộ Y…

Continue ReadingBộ Y tế xây dựng video hướng dẫn cha mẹ giúp bé phòng tránh bệnh COVID-19