You are currently viewing Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn cha mẹ giúp bé phòng tránh bệnh COVID-19

Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn cha mẹ giúp bé phòng tránh bệnh COVID-19

Bộ Y tế xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dành cho trẻ em rất dễ thực hiện.

Bộ Y tế cảnh báo, bệnh COVID-19 hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh, để tránh nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, người dân cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân.

Để giúp trẻ em dễ dàng nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thực hiện video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải thông điệp phù hợp với nhận thức của trẻ nên rất dễ nhớ.

Bộ Y tế thực hiện video hoạt hình khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ

Nguồn: Bộ Y tế

Trả lời